AUDIT

Ümumi məlumat

Assosiasiyanın göstərdiyi xidmətlərdən biri də müəssisə və təşkilatlarda idarəetmə sistemlərinin auditinin təşkili və aparılmasından ibarətdir.

Göstərilən audit xidmətlərinə müəssisələrdə daxili auditin keçirilməsi, məsləhət layihələrinə başlamadan öncə idarəetmə sisteminin tətbiq olunacağı müəssisənin/təşkilatın idarəetmə sisteminin diaqnostikasınını aparılması və müştərilər üçün təchizatçıların idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsini həyata keçirilməsi daxildir.
Bütün bu xidmətlər Assosiasiyanın böyük təcrübəyə malik peşəkar heyəti tərəfindən həyata keçirilir.

 • Daxili audit

  Daxili audit

  Daxili audit Assosiasiyamızın müəssisə və təşkilatlara göstərdiyi audit xidmətlərindən biridir. Bildiyiniz kimi beynəlxalq idarəetmə sistemi standartlarının tələblərinə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılma prosesindən keçən müəssisə və təşkilatlarda azı ildə bir dəfə olmaqla mövcud idarəetmə sisteminin daxili auditi keçirilməlidir.

 • Diaqnostik audit

  Diaqnostik audit

  Assossiaysiyanın göstərdiyi audit xidmətlərindən birini diaqnostik audit keçirilməsi təşkil edir. Diaqnostik audit zamanı müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin və idarəetmə sisteminin beynəlxalq standartların və qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğun təmin edilib edilmədiyini müəyyən etmək üçün ilkin qiymətləndirmə həyata keçirilir.

 • Təchizatların audit

  Təchizatların audit

  əchizatçıların qiymətləndirilməsi və ya İkinci tərəfin auditi təşkilatın öz təchizatçılarının və ya potensial təchizatçılarının fəaliyyətinin, təqdim etdiyi məhsul və/və ya xidmətlərin, mövcud idarəetmə sisteminin yerli qanunvericiliyin və beynəlxalq idarəetmə standartlarının tələblərinə uyğunluğunu obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsidir.