MƏSLƏHƏT

Müştərilər

Assosiasiya fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində aşağıdakı
müəssisə və təşkilatlara xidmət göstərmişdir:

  • TƏMİZ ŞƏHƏR
  • Səba ASC
  • Gəncə Avtomobil Zavodu